Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Przedstaw genezę teatru greckiego. 

Odpowiedź nauczyciela