Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Przedstaw budowę triery oraz sposób prowadzenia walki tym rodzajem statku. 

Odpowiedź nauczyciela