🎓 Przeczytaj tekst i wykonaj polecenie. Ostatecznie [podczas konferencji w Jałcie] przeważyło stanowisko Stalina, aby rząd taki powstał na podstawie tego, który istniał od końca lipca 1944 roku w Lublinie, czyli inaczej mówiąc – na bazie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Do niego mieli być dołączeni „demokratyczni”, jak to określono, politycy z kraju i z emigracji. Powstały w ten sposób rząd [...] – Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej – to był kolejny sukces Stalina – [...]. TRJN miał zostać uznany przez zachodnie mocarstwa i w ten sposób Rząd RP w Londynie miał zniknąć ze sceny międzynarodowej. Źródło: A. Paczkowski, Początek konferencji w Jałcie (wywiad przeprowadziła E. Zientara), www.muzhp.pl [dostęp: 22.02.2020]. Wymień decyzje w sprawie rządu polskiego podjęte podczas konferencji w Jałcie. Wyjaśnij, dlaczego te postanowienia przyczyniły się do umocnienia rządów komunistycznych w Polsce. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  szkoła podstawowa

Historia
 -  szkoła podstawowa


Przeczytaj tekst i wykonaj polecenie.

Ostatecznie [podczas konferencji w Jałcie] przeważyło stanowisko Stalina, aby rząd taki powstał na podstawie
tego, który istniał od końca lipca 1944 roku w Lublinie, czyli inaczej mówiąc – na bazie Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego. Do niego mieli być dołączeni „demokratyczni”, jak to określono, politycy z kraju
i z emigracji. Powstały w ten sposób rząd [...] – Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej – to był kolejny sukces
Stalina – [...]. TRJN miał zostać uznany przez zachodnie mocarstwa i w ten sposób Rząd RP w Londynie
miał zniknąć ze sceny międzynarodowej.
Źródło: A. Paczkowski, Początek konferencji w Jałcie (wywiad przeprowadziła E. Zientara), www.muzhp.pl [dostęp: 22.02.2020].

Wymień decyzje w sprawie rządu polskiego podjęte podczas konferencji w Jałcie. Wyjaśnij, dlaczego te
postanowienia przyczyniły się do umocnienia rządów komunistycznych w Polsce.

Cezary
odpowiedział na to pytanie
  • Powstanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej,

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
EDB

Scharakteryzuj kategorie zagrożeń.

około 22 godziny temu
Wideolekcja
content
22 marca 2019