Postanowienia Małej konstytucji z 1919 r. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  liceum

Historia
 -  liceum

Postanowienia Małej konstytucji z 1919 r.

Paulina
82330
odpowiedziała na to pytanie

Mała konstytucja (20 lutego 1919 r.)

20 lutego 1919 r. Sejm Ustawodawczy przyjął tymczasowe zasady ustroju Polski - tzw. Małą konstytucję

  • Na mocy tego dokumentu Sejm Ustawodawczy stał się naczelnym organem władzy w państwie. 
  • Rząd i Naczelnik Państwa - podlegali sejmowi. 
  • Na Naczelnika Państwa sejm jednomyślnie wybrał Józefa Piłsudskiego.
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019