Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Porównaj ustroje polityczne panujące w Atenach i Sparcie. Wskaż wady i zalety każdego z nich.

Odpowiedź nauczyciela