Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Porównaj rządy Sasów w Saksonii i w Rzeczypospolitej.

Odpowiedź nauczyciela