Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Porównaj politykę wyznaniową Ludwika XIII i Ludwika XIV.

Odpowiedź nauczyciela