Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Porównaj charakter rewolucyjnych wystąpień w panstwach bloku wschodniego w latach 1989-1992. Wskaż podobieństwa i różnice

Odpowiedź nauczyciela