Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Historia

Polskie organizacje strzeleckie stały się podstawą utworzenia u boku armii austriackiej pewnej formacji wojskowej - jakiej?

Odpowiedź nauczyciela