Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Podobieństwa sposobu sprawowania władzy w Anglii i Francji w XVII w.

Odpowiedź nauczyciela