Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Historia

Podaj wydarzenia po I wojnie, które świadczyły o tym, że świat zbliża się do kolejnej wojny.

Odpowiedź nauczyciela