Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Historia

Podaj wspólne cechy monarchii absolutnej i parlamentarnej.

Odpowiedź nauczyciela