Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Podaj stosowaną w historiografii nazwę cytowanego dokumentu i wyjaśnij okoliczności jego uchwalenia.

Odpowiedź nauczyciela