🎓 Podaj przyczyny ekspansji kolonialnej państw europejskich. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  szkoła podstawowa

Historia
 -  szkoła podstawowa

Podaj przyczyny ekspansji kolonialnej państw europejskich.

Paulina
89062
odpowiedziała na to pytanie

Przyczyny ekspansji kolonialnej państw europejskich:

  • Wzrost zapotrzebowania na surowce i towary, których brakowało w Europie.
  • Chęć zdobycia nowych rynków zbytu dla wyrobów europejskich fabryk.
  • Ambicje mocarstwowe państw europejskich oraz przewaga wojskowa i technologiczna Europy nad resztą świata, osiągnięta dzięki rewolucji przemysłowej.
  • Posiadanie kolonii dawało dostęp do taniej siły roboczej oraz stwarzało możliwości dla rozwoju handlu.
  • Kolonie przynosiły korzyści militarne - na zamorskich obszarach zakładano liczne bazy wojskowe kontrolujące szlaki handlowe, spośród tubylczej ludności formowano jednostki wojskowe.
  • "Poczucie misji" Europejczyków, pragnienie nawracania innych ludów chrześcijańskich.
  • Posiadanie kolonii wzmacniało pozycję metropolii na arenie międzynarodowej, podnosiło także prestiż jej władz w oczach poddanych.
Język angielski
Kim jest "Beefeater"?
około 11 godzin temu
Matematyka
rozwiaz 1/4x^3-x^2=0
około 13 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Matematyka
-3|x+8|-|2-x|=5
około 13 godzin temu
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Matematyka
17m 1cm=...m
około 14 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Historia
Opisz proces szesnastu.
około 14 godzin temu