Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Podaj imię i przydomek władcy Polski, który przywrócił utracony na skutek wydarzeń opisanych w tekście tytuł królewski.

Odpowiedź nauczyciela