Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Podaj dwa skutki wprowadzenia przez Peryklesa reformy sądiwnictwa w Atenach.

Odpowiedź nauczyciela