Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Podaj daty następujących wydarzeń: a) Rzym republiką arystokratyczną rządzoną przez zamożnych patrycjuszy, b) reforma rolna trybuna ludowego Tyberiusza Grakcha, c) pierwsza wojna domowa w Rzymie,  d) spisek Lucjusza Sergiusza Katyliny ujawniony przez Cycerona. 

Odpowiedź nauczyciela