Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaHistoria

Po przejęciu władzy w Rosji przez bolszewików na czele nowego rządu nazwanego …………………………………. …………… stanął Włodzimierz Lenin. W listopadzie 1917 roku wydał on dekrety o……………… i o…………………. Pierwszy wzywał walczące państwa do zawarcia pokoju, drugi ogłosił konfiskatę własności ziemskiej i jej podział między chłopami, a………………. . W marcu 1918 roku Rosja podpisała ………………………………… z państwami centralnymi. W latach…. ……………… przez kraj przetoczyła się wojna domowa. Przeciw komunistom wystąpili ………………, czyli generałowie chcący obalić bolszewików. Aby ich pokonać, komuniści utworzyli ………………………………, w której szeregach w krótkim czasie znalazło się kilka milionów żołnierzy. To zaś umożliwiło wygranie wojny.

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Paula

Paula

Historia