Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Papież Grzegorz VII zrób obszerną notatkę dotyczącą postaci.

Odpowiedź nauczyciela