Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Wymień główne osiągnięcia Bolesława Chrobrego.

Odpowiedź nauczyciela