🎓 Wymień główne osiągnięcia Bolesława Chrobrego. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  liceum

Wymień główne osiągnięcia Bolesława Chrobrego.

Paula
18480
Polub to zadanie

Sukcesy odniesione przez Bolesława Chrobrego:

  • Po śmierci Mieszka I, jego najstarszy syn Bolesław wypędził z państwa Piastów swoją macochę Odę oraz trzech przyrodnich braci;
  • Niedługo potem pokonał możnowładców, którzy sprzeciwiali się objęciu przez niego tronu książęcego zostając tym samym jedynym pełnoprawnym władcą Polski;
  • Państwo piastowskie pod rządami Bolesława Chrobrego stało się jednym z najsilniejszych państw w Europie Środkowej;
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Geografia

Antropopresja

około godziny temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019