🎓 Konflikt Izrael-Arabia: 1. Data 2. Przeciwnicy Izraela 3. Jak się zakończył ten konflikt 4. Co kto zyskał - Odrabiamy.pl

Historia
 -  szkoła podstawowa

Historia
 -  szkoła podstawowa

Konflikt Izrael-Arabia:
1. Data
2. Przeciwnicy Izraela
3. Jak się zakończył ten konflikt
4. Co kto zyskał

Marlena
15601
odpowiedziała na to pytanie

Konflikt arabsko - izraelski w XX w. 

Wojna o niepodległość Izraela.

14 maja 1948 r. Żydzi proklamowali powstanie Izraela - państwa żydowskiego w Palestynie. Dzień później wybuchła wojna z Arabami. Po stronie ludności żydowskiej opowiedział się Związek Sowiecki i USA. Konflikt zakończył się zwycięstwem Żydów i zajęciem przez nich terenów palestyńskich. 

Kryzys sueski (1956 r.) 

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Język angielski

Choose the present perfect or past simple.

1. I _________________ (see) three police cars this morning (it’s still morning). 2. After he _________________ (arrive) home, he _________________ (unpack) and _________________ (go) to bed early. 3. A: What’s wrong? B: I _________________ (break) a glass! 4. My grandparents only _________________ (know) each other for a few months before they _________________ (get) married. 5. I _________________ (be) in London for three years. I love it here. 6. We _________________ (see) Julie last night. 7. He _________________ (be) a teacher before he _________________ (become) a musician. 8. When the boss _________________ (walk) into the room, we _________________ (know) someone was going to get fired. 9. The children _________________ (break) a window in the school last week. 10. He _________________ (see) that film last year. 11. Lucy _________________ (break) her leg, so she can’t come skiing. 12. Julie _________________ (arrive)! Come and say hello! 13. They _________________ (be) cold when they _________________ (arrive) home. 14. Jack _________________ (break) his arm when he _________________ (fall) off a horse in 2005. 15. I _________________ (know) about the problem for months, but I _________________ (not / find) a solution yet. 16. A: When _________________ (you / arrive)? B: At 10 pm last night. 17. She _________________ (be) a teacher for ten years, and she still enjoys it. 18. How long _________________ (you / know) Jill? I know you see her often. 19. I _________________ (see) the sea before. 20. A: Hello B: Hi Mum, it’s me. I just wanted to say I _________________ (arrive) safely and everything is fine.

około 8 godzin temu
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Biologia

Co to jest pustynia porostowa?

około 10 godzin temu