🎓 Jakue są ślady kultury rycerskiej obecnie? - Odrabiamy.pl

Historia
 -  liceum

Historia
 -  liceum

Jakue są ślady kultury rycerskiej obecnie?

Marlena
15620
odpowiedziała na to pytanie

Ślady kultury rycerskiej współcześnie to:

  • istnienie zamków,
  • zabytki ruchome w postaci zbroi, mieczy, itp., 
  • organizowanie rekonstrukcji historycznych dot. np. turniejów rycerskich, 
  • posiadanie herbów przez niektóre rody, 
  • pewne sformułowania/powiedzenia, które dzisiaj są używane, np. "polegać  jak na Zawiszy", 
  • czytanie od oraz pieśni rycerskich.
Wideolekcja
content
28 marca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Język polski

wielkanocne zwyczaje

około 2 godziny temu
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Matematyka

2(x+1)+2x=3x(2+x)

około 3 godziny temu