Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Jakie zadania pełnili urzędnicy w czasach republiki?

Odpowiedź nauczyciela