Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Jakie były przyczyny poparcia udzielanego przez część książąt dla doktryny Lutra?

Odpowiedź nauczyciela