Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Osiągnięcia cywilizacyjne Mezopotamii

Odpowiedź nauczyciela