🎓 Opisz wychowanie i spartański tryb życia. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  liceum

Opisz wychowanie i spartański tryb życia.

Marlena
44363
Polub to zadanie

Wychowanie państwowe, któremu poddawano dzieci spartańskie:

Podstawowym obowiązkiem Spartan była służba wojskowa. Każdy spartiata musiał być silny, mężny, zdyscyplinowany i całkowicie oddany ojczyźnie. Aby ukształtować te cechy, mieszkańców Sparty poddawano wychowaniu państwowemu. Kontrolowano ich życie od

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Historia

Poniżej zamieszczono teksty charakteryzujące różne wyznania religijne obecne w Europie XVI – XVII w. Spośród wymienionych poniżej wyznań wybierz właściwe i przyporządkuj opisom:

kalwinizm, prawosławie, luteranizm, anglikanizm, katolicyzm.

A. Jego wyznawcy uznawali, że jest jedna widoma głowa Kościoła, Tradycja obok Biblii jest źródłem Objawienia, kapłaństwo ma charakter sakralny i związane jest z celibatem, istnieje siedem sakramentów, w tym komunia udzielana wiernym pod jedną postacią.

B. Jego wyznawcy uznawali, że król jest głową kościoła, Biblia i tradycja czterech pierwszych soborów stanowią podstawę wiary, istnieją tylko dwa sakramenty ustanowione przez Chrystusa, w tym komunia przyjmowana przez wiernych pod dwiema postaciami, kapłaństwo nie ma charakteru sakramentalnego, istnieje hierarchia biskupów, diakonów i księży, którzy mogą się żenić.

C. Jego wyznawcy uznawali, że wspólnota wiernych zorganizowana jest w niezależnych administracyjnie i hierarchicznie kościołach różnych krajów, Biblia i Tradycja są elementami Objawienia, istnieje więcej niż siedem sakramentów a jednym z nich jest komunia udzielana wiernym pod dwiema postaciami, biskupi wybierani są spośród zakonników a księża mogą się żenić.

D. Jego wyznawcy uznawali, że zwierzchnictwo nad wspólnotami wiernych spoczywa w rękach świeckich i duchownych członków konsystorzy i synodów, jedynie Biblia jest podstawą wiary, są tylko dwa sakramenty, w tym Wieczerza Pańska udzielana pod dwiema postaciami, pastorzy mogą się żenić.

około 21 godzin temu
Historia

Kim byli sofiści?

około 24 godziny temu