Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Historia

Opisz czasy komunizmu w Polsce.

Odpowiedź nauczyciela