Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Omów role jakie pełniły w średniowiecznej Polsce zakony.

Odpowiedź nauczyciela