Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Omów przebieg Powstania Warszawskiego (1 VIII - 2 X 1944 r.)

Odpowiedź nauczyciela