Omów przebieg odwilży w ZSRR i w wybranych krajach bloku wschodniego. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  szkoła podstawowa

Historia
 -  szkoła podstawowa

Omów przebieg odwilży w ZSRR i w wybranych krajach bloku wschodniego.

Marlena
7454
odpowiedziała na to pytanie
  • Odwilż - destalinizacja, proces odchodzenia od stalinowskich metod rządzenia, zapoczątkowany w ZSRS i państwach bloku wschodniego po śmierci Józefa Stalina w 1953 r. 

Po śmierci Józefa Stalina (5 marca 1953 r.) w ZSRS oraz państwach satelickich rozpoczął się okres określany mianem odwilży. Termin ten pochodzi od tytułu powieści Ilii Erenburga o tej samej nazwie, krytykującej stalinizm. Określenie okazało się trafne, ponieważ nastąpiło wówczas rozprężenie po "długiej zimie" stalinowskiego terroru.

W lutym 1956 r. na XX Zjeździe KPZR Nikita Chruszczow wygłosił referat pt. "O kulcie jednostki i jego następstwach".

Podczas zjazdu, który odbył się w Moskwie przy udziale 55 delegacji partii komunistycznych, Chruszczow przedstawił nowe tezy polityczne. Stwierdził, że pomimo istnienia państw kapitalistycznych, wojny 

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Matematyka
0,217:3,5
około 18 godzin temu
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019