🎓 Omów politykę Chruszczowa. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  szkoła podstawowa

Omów politykę Chruszczowa.

Marlena
38667
Polub to zadanie

Nikita Chruszczow żył w latach 1894 - 1971. Był sowieckim politykiem i generałem, działaczem komunistycznym i państwowym ZSRR,

Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Historia

Źródło 1. Sytuacja przemysłowa w jednym z zaborów
Ropa naftowa, od dawna służąca chłopom [tego regionu] do różnych celów gospodarskich,
zaczęła od wynalazku Łukasiewicza […] stanowić ważny produkt przemysłowy, zaspokajający
potrzeby […] miast, kolei i przemysłu. W 1867 r. użyto pierwszego silnika parowego do napędu
urządzenia wiertniczego, a w 1884 r. wprowadzono nowoczesną kanadyjską metodę udarową.
Nowe metody techniczne wymagały kapitałów. Większość z nich napływała z zagranicy […].
[N]a początku XX w. [region ten dostarczał] 5% światowego wydobycia ropy.
A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2002, s. 190.
Źródło 2. Fragment wspomnień
Moje pokolenie nie pamiętało już szkół niemieckich, […] węszących wszędzie zdradę i spisek
[...], brania do wojska na dwanaście lat i powszechnego zakazu używania języka polskiego
w każdym, nawet najniższym urzędzie. Chodziłem już do polskiej szkoły. Wprawdzie historia
Polski była przedmiotem nadobowiązkowym i wykładanym w czasie wolnego od nauki
popołudnia, ale uczono jej na podstawie źródeł polskich [...]. Czytywało się dzienniki polskie,
a cenzura ich była dość łagodna, leczył polski lekarz, sędzia polski sądził, teatr polski nas
bawił. Obchodziliśmy wszystkie święta narodowe, cóż więc dziwnego, że zacierała się w nas
młodych [...] świadomość, że się jest poddanym obcego państwa.
A. Wysocki, Sprzed pół wieku, Kraków 1958, s. 27–26.
Rozstrzygnij, czy oba źródła dotyczą tego samego zaboru. Odpowiedź uzasadnij,
odwołując się do zawartych w nich informacji.

około 4 godziny temu