Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Omów początki państwa polskiego od czasów pierwszych plemion do Mieszka I.

Odpowiedź nauczyciela