🎓 Okupacja niemiecka ziem polskich (1939–1945). - Odrabiamy.pl

Historia
 -  liceum

Okupacja niemiecka ziem polskich (1939–1945).

Marlena
35235
Polub to zadanie

Niemiecka polityka wobec Polaków na ziemiach wcielonych do Rzeszy

Obszar niemieckiej okupacji zmieniał się w trakcie II wojny światowej. W wyniku kampanii polskiej oraz postanowień tajnego protokołu Ribbentrop - Mołotow - Niemcy zajęli polskie ziemie po linię Narwi, Bugu i Sanu. Latem 1941 r., 

Biologia

Jak powstaje mezoderma?

około 4 godziny temu
Wideolekcja
content
28 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019