Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Określ, czy poniższe zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe: W okresie republiki wszyscy obywatele rzymscy byli równi wobec prawa i mieli jednakowe prawa.

Odpowiedź nauczyciela