Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Określ, czy poniższe zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe: W encyklice "Rerum novarum" Leon XIII dokonał krytyki zarówno socjalizmu jak i liberalizmu.

Odpowiedź nauczyciela