Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Określ, czy poniższe zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe: Marksizm zaliczamy do rewizjonistycznego nurtu ruchu robotniczego

Odpowiedź nauczyciela