Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Okręg białostocki, Finlandię i Besarabię na kongresie wiedeńskim otrzymała: Rosja Francja Szwajcaria

Odpowiedź nauczyciela