Odpowiedz, kogo Urban II wzywał do udziału w wyprawie krzyżowej i jakie nagrody obiecywał uczestnikom krucjaty. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  liceum

Historia
 -  liceum

Odpowiedz, kogo Urban II wzywał do udziału w wyprawie krzyżowej i jakie nagrody obiecywał uczestnikom krucjaty.

Marlena
7290
odpowiedziała na to pytanie

1. Przedstaw podane przez papieża przyczyny ogłoszenia krucjaty.

  • Na zwołanym w 1095 r. synodzie w Clermont, papież Urban II wzywał chrześcijan z Europy Zachodniej do udzielenia pomocy zagrożonemu przez Turków cesarstwu bizantyjskiemu i wyruszenia do Ziemi Świętej w celu uwolnienia jej spod panowania muzułmanów. 

2. Odpowiedz, kogo Urban II wzywał do udział w wyprawie krzyżowej i jakie nagrody obiecywał uczestnikom krucjaty

  • Papież wzywał do udziału w krucjatach wszystkich wiernych, bez względu na stan, pozycję społeczną oraz zamożność. 

Urban II zaznaczał: Cyt. Dlatego zwracam się z pokorną prośbą, nie ja, lecz Pan, abyście Wy, głosiciele Chrystusowi, częściej nakłaniali wszystkich, do jakiego by kto nie należał stanu, zarówno pieszych, jak i konnych, tak biednych, jak i bogatych, aby oni w porę pomogli wschodnim chrześcijanom w wypędzili z granic chrześcijańskiego świata ludzi tak niecnego rodzaju. (...) Niech się staną rycerzami ci, którzy przedtem byli rozbójnikami. Niech obecnie prowadzą sprawiedliwą walkę z barbarzyńcami ci, którzy poprzednio walczyli przeciw braciom i współrodakom. Niech otrzymają teraz wieczną nagrodę ci, którzy dawniej byli za małą zapłatę najemnikami (...) Kto tu nieszczęśliwy i biedny, tam będzie bogaty, kto tu przeciwnikiem Boga, tam będzie Jemu przyjacielem.

Wszystkim, którzy z bronią w ręku wezmą udział w pielgrzymce pokutnej - Ojciec Święty - obiecywał zbawienie, rozgrzeszenie oraz korzyści majątkowe.

Matematyka
20 +53
4 dni temu
Matematyka
2 + 2
4 dni temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019