Odpowiedz, jakie gałęzie przemysłu rozwijały się w II Rzeczypospolitej. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  liceum

Historia
 -  liceum

Odpowiedz, jakie gałęzie przemysłu rozwijały się w II Rzeczypospolitej.

Paulina
82338
odpowiedziała na to pytanie
  • przemysł maszynowy (Warszawa, Lublin, Starachowice, Kielce, Rzeszów, Sanok, Lwów, Poznań, Bydgoszcz),
  • przemysł włókienniczy (Łódź, Białystok, Częstochowa, Warszawa),
  • przemysł naftowy (Jasło, Krosno),
  • przemysł hutniczy (Katowice, Częstochowa, Starachowice, Radom, Stalowa Wola),
  • przemysł górniczy/wydobywczy - kopalnie węgla kamiennego (Katowice).
Wideolekcja
content
28 marca 2019
Wideolekcja
content
28 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019