Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaHistoria

Oceń czy zdania są prawdziwe czy fałszywe. 1. Liberalizm był w XIX wieku ideologią, która domagała się likwidacji absolutyzmu, wprowadzenia rządów konstytucyjnych oraz respektowania praw i wolności człowieka. 2. Przedstawicieli doktryny socjalistycznej, którzy przedstawiali w I połowie XIX idealistyczne, ale trudne do realizacji wizje dobrowolnej przebudowy porządku społecznego nazywano socjalistami naukowymi. 3. Doktryna Marksa i Engelsa głosiła walkę klas oraz nieruchomości ogólnoświatowej rewolucji robotniczej, która doprowadzi do uspołecznienia środków produkcji.

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Aleksandra

Aleksandra

Historia