Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

O kim mowa? Zginął z rąk uczestników tzw. nocy listopadowej, gdyż odmówił udziału w powstaniu.

Odpowiedź nauczyciela