Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

O kim mowa? W okresie Wiosny Ludów uczestniczył w działaniach polskiej formacji wojskowej we Włoszech nazywanej Legionami Mickiewicza.

Odpowiedź nauczyciela