Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Nazwisko-przydomek ministra spraw zagranicznych ZSRS

Odpowiedź nauczyciela