Napisz zwrotki polskiego hymnu. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  szkoła podstawowa

Historia
 -  szkoła podstawowa

Napisz zwrotki polskiego hymnu.

Marlena
8107
odpowiedziała na to pytanie

1.

Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Historia
Czym była kolonia?
około 11 godzin temu
WOS
1. Podaj po trzy przykłady zdarzeń prawnych zależnych od woli człowieka oraz niezależnych od woli człowieka i wpisz je w odpowiednie kolumny tabeli.
Zdarzenia zależne od woli człowieka:
Zdarzenia niezależne od woli człowieka:
2.a lewej kolumnie tabeli scharakteryzowano gałęzie prawa wymienione w prawej kolumnie.Twoim zadaniem jest połączenie charakterystyki gałęzi prawa z lewej kolumny z odpowiednią nazwą gałęzi z prawej kolumny i wpisanie par(cyfra + litera) do pustego wiersza pod tabelą.
Charakterystyka gałęzi prawa:
1.zasady ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego państwa
2.Stosunki prawne powstające między pracownikiem a pracodawcą na tle świadczonej pracy
3.Tok działania organów administracji publicznej
4.Zasady odpowiedzialności karnej
5.Stosunki prawne o charakterze majątkowym i niektóre stosunki prawne o charakterze osobistym między równorzędnymi podmiotami
6.Stosunki prawne powstające między małżonkami
Nazwa gałęzi prawa:
A.Prawo pracy
B.Prawo państwowe(konstytucyjne)
C.Prawo rodzinne i opiekuńcze
D.Prawo cywilne
E.Prawo karne
F.Prawo administracyjne
3.Zdecyduj,które ze zdań jest prawdziwe, i otocz kółkiem stojącą przy nim literę:
A.Opis postępowania pożądanego z punktu widzenia prawa jest zawarty w normach prawa materialnego
B.Opis postępowania pożądanego z punktu widzenia prawa jest zawarty w normach prawa procesowego
4.Uzupełnij zdania,
1.Prawo..........zawiera m.in. normy o charakterze proceduralnym,które określają,w jaki sposób można dochodzić swoich praw i jakie są sposoby egzekwowania obowiązków wynikających z prawa..........
2.Prawo..........określa wzajemne prawa i obowiązki podmiotów stosunku prawnego.
3.Normy prawa..........określają,jak należy się zachować w określonych przez nie okoliczności.
4.Prawo.........określ,w jaki sposób można egzekwować przysługujące prawa.
5.Normy prawa.........zabezpieczają przestrzeganie norm prawa materialnego.
5.Napisz jak oceniasz stabilność systemu prawa w Polsce.
6.Połącz pojęcia z odpowiadającymi im definicjami i wpisz pary(cyfra + litera) do wiersza pod tabelą.
Pojęcia:
1.Stosowanie prawa
2.Przekraczanie(łamanie) prawa
3.Odpowiedzialność prawna
4.Przestrzeganie prawa
Definicja:
A.Postępowanie adresatów norm prawnych zgodnie z treścią norm
B.Rozstrzyganie indywidualnych spraw w oparciu o obowiązujące normy prawne
C.Postępowanie niezgodne z normą prawną
D.Negatywne konsekwencje dla tego,kto przekracza(łamie)prawo
około 11 godzin temu
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Historia
Czym jest judaizm?
około 12 godzin temu
Historia
Kto to Konfucjusz ?
około 12 godzin temu
Wideolekcja
content
22 marca 2019
Historia
Czym jest antropologia ?
około 12 godzin temu
Historia
Po co nam historia ?
około 12 godzin temu
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Historia
Opisz faszyzm w Włoszech
około 13 godzin temu
Historia
demokracja szlachecka
około 13 godzin temu