Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Napisz nazwę partii reprezentującej interesy robotników, utworzonej w 1900 roku w Anglii.

Odpowiedź nauczyciela