Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Napisz, które ziemie polskie zmieniły przynależność państwową w 2. połowie XIX w. oraz kiedy i w jakich okolicznościach to nastąpiło.

Odpowiedź nauczyciela