Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Napisz, jak nazywała się forma ustrojowa Rzymu ustanowiona w 509 r. p.n.e.

Odpowiedź nauczyciela