Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Najważniejsze etapy funkcjonowania odrodzonego cesarstwa w Europie Zachodniej w IX-X w.

Odpowiedź nauczyciela