🎓 Na podstawie tekstu źródłowego oraz podrozdziału Maszyny i ludzie wyjaśnij, jakie zagrożenia społeczne i jakie korzyści widziano w rodzącym się przemyśle. Ludwik de Jaucourt o przemyśle (fragmenty) Fabrykant zna tylko jedną granicę w zatrudnieniu siły roboczej – konsumpcję; konsumpcja otrzymuje cenę jedynie od pracy. A więc naród, który będzie miał najtańszego robotnika, [...] będzie […] handlował najkorzystniej. [...] Przestańcie więc oponować przeciw użyteczności wynalazków przemysłu, powiadając, że każda machina, która zmniejsza zatrudnienie o połowę, odejmuje natychmiast połowie robotników zatrudnionych przy danym warsztacie środki do życia; że robotnicy pozbawieni pracy staną się raczej żebrakami utrzymywanymi przez Państwo, niż wyuczą się innego rzemiosła [...]. Czy lepiej uprzedzać przemysł innych ludów w stosowaniu machin, czy też czekać, by zmusiły nas do ich zastosowania, żebyśmy mogli konkurować po dawnemu na rynkach świata? Pewniejszy profit wyciągnie zawsze ten naród, który uprzemysłowi się pierwszy; i biorąc wszystko pod uwagę, naród, którego przemysł będzie miał więcej swobód, będzie bardziej uprzemysłowiony. Maszyny i ludzie Przemiany w zakresie produkcji stopniowo zamieniały również strukturę zatrudnienia w regionach, w których występowały. Coraz większe zastosowanie maszyn parowych umożliwiało pracodawcom zmniejszenie liczby zatrudnionych. Tracący pracę robotnicy manufaktur czasem kierowali swój gniew przeciwko wypierającym ich urządzeniom. W Wielkiej Brytanii zdarzały się częste przypadki ich niszczenia. Wzrost produkcji osiągnięty dzięki zastosowaniu nowych wynalazków obniżał także cenę produkowanych wyrobów i stanowił zabójczą konkurencję dla małych warsztatów, w których drobni rzemieślnicy pracowali starymi metodami. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  liceum

Na podstawie tekstu źródłowego oraz podrozdziału Maszyny i ludzie wyjaśnij, jakie zagrożenia społeczne i jakie korzyści widziano w rodzącym się

...

Cezary
1412
Polub to zadanie

Zagrożenia społeczne:

  • Wyzysk ludności.
  • Redukcja zatrudnienia czyniąca z robotników żebraków.
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Historia

Operacja Husky 

około 19 godzin temu
Historia

Operacja Bagration 

około 19 godzin temu
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Biologia

Dlaczego mamy czkawkę?

około 20 godzin temu
Historia

Aleksander Macedoński

około 21 godzin temu
Historia

Na podstawie tekstu źródłowego oraz podrozdziału Maszyny i ludzie wyjaśnij, jakie zagrożenia społeczne i jakie korzyści widziano w rodzącym się przemyśle.

Ludwik de Jaucourt o przemyśle (fragmenty)
Fabrykant zna tylko jedną granicę w zatrudnieniu siły roboczej – konsumpcję; konsumpcja otrzymuje cenę jedynie od pracy. A więc naród, który będzie miał najtańszego robotnika, [...] będzie […] handlował najkorzystniej. [...] Przestańcie więc oponować przeciw użyteczności wynalazków przemysłu, powiadając, że każda machina, która zmniejsza zatrudnienie o połowę, odejmuje natychmiast połowie robotników zatrudnionych przy danym warsztacie środki do życia; że robotnicy pozbawieni pracy staną się raczej żebrakami utrzymywanymi przez Państwo, niż wyuczą się innego rzemiosła [...]. Czy lepiej uprzedzać przemysł innych ludów w stosowaniu machin, czy też czekać, by zmusiły nas do ich zastosowania, żebyśmy mogli konkurować po dawnemu na rynkach świata? Pewniejszy profit wyciągnie zawsze ten naród, który uprzemysłowi się pierwszy; i biorąc wszystko pod uwagę, naród, którego przemysł będzie miał więcej swobód, będzie bardziej uprzemysłowiony.

Maszyny i ludzie
Przemiany w zakresie produkcji stopniowo zamieniały również strukturę zatrudnienia w regionach, w których występowały. Coraz większe zastosowanie maszyn parowych umożliwiało pracodawcom zmniejszenie liczby zatrudnionych. Tracący pracę robotnicy manufaktur czasem kierowali swój gniew przeciwko wypierającym ich urządzeniom. W Wielkiej Brytanii zdarzały się częste przypadki ich niszczenia. Wzrost produkcji osiągnięty dzięki zastosowaniu nowych wynalazków obniżał także cenę produkowanych wyrobów i stanowił zabójczą konkurencję dla małych warsztatów, w których drobni rzemieślnicy pracowali starymi metodami.

21 stycznia 2021