Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Historia

Na czym polegała reforma szkolnictwa w Polsce w XVIII w.

Odpowiedź nauczyciela